” Ένα με τον Χριστό ” !

Φωτογραφίες από την Α΄ κατασκηνωτική περίοδο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, για αγόρια Δ΄, Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, στον Αυλώνα Αττικής