Όμορφες αναμνήσεις από την Α΄ κατασκηνωτική περίοδο – Τα Στελέχη μας

Κατασκηνωτικό φωτογραφικό ημερολόγιο από την Α΄κατασκηνωτική περίοδο της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών, για αγόρια Δ΄- Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού.

“΄Ένα με τον Χριστό”, το θέμα της κατασκήνωσης, υπεύθυνος ο π. Νεκτάριος Στογιάννης, συμμετείχαν περισσότερα από 115 παιδιά και διακόνησαν εθελοντικά 25 Στελέχη:

ΑΡΧΗΓΟΣ: π. Νεκτάριος Στογιάννης

ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ: Τσιώνης Κωνσταντίνος

ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ:

Μανώλης  Γεώργιος – Λυκούδης  Σπύρος – Ζορμπάς  Ιωάννης – Νικολόπουλος  Χρήστος – Ρέρας  Χρήστος – Σχοινάς  Απόστολος – Κυριακάτης  Χαράλαμπος – Μπερτσάτος  Κωνσταντίνος – Βαλμάς  Κωνσταντίνος – Μπαραμπούτης  Κωνσταντίνος

ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ:  Ιωάννης  Σίδερης

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ:

Συναδινός  Σοφοκλής – Μπιστιντζάνος  Χρήστος – Καζάζης  Αλέξανδρος – Καλλέργης  Ανδρέας – Κόκλας  Χρήστος – Τσίτσης  Εμμανουήλ – Συναδινός  Ιάσων – Οικονομόπουλος  Αθανάσιος – Γαρμπής  Γεώργιος – Φάτου  Αλέξανδρος – Σικόβ  Μάξιμος

[fancygallery id=”30″ album=”201″]