Τα Παιδιά και οι Έφηβοι Ζωγραφίζουν Βυζαντινές Εικόνες

Το Ίδρυμα Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε συνεργασία με την Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδος διοργανώνει για την τρέχουσα κατηχητική χρονιά διαγωνισμό Βυζαντινής Αγιογραφίας με θέμα «Τα Παιδιά και οι Έφηβοι Ζωγραφίζουν Βυζαντινές Εικόνες».

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – Όροι και προϋποθέσεις

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Σε μαθητές προσχολικής ηλικίας, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου που ζουν μόνιμα στην Ελλάδα.

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Mαθητές Προνηπιαγωγείου – Νηπιαγωγείου
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Mαθητές Α-Β-Γ Τάξης Δημοτικού
3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Mαθητές Δ-Ε-ΣΤ Τάξης Δημοτικού
4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μαθητές Γυμνασίου
5η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μαθητές Λυκείου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Από Κυριακή 1η Οκτωβρίου 2017 έως Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017
ΖΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΣΟΝ: Τέμπερες, ακρυλικά, σκόνες αγιογραφίας
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ: Χαρτί ακουαρέλας, καμβάς, μουσαμάς αγιογραφίας, ξύλο αγιογραφίας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: Όλα τα έργα τέχνης πρέπει να είναι πρωτότυπα, σχεδιασμένα στο χέρι και όχι με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Φωτογραφίες ή εκτυπώσεις όλων των ειδών δεν γίνονται δεκτές.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΟΥ:

 1. Με τη χρήση μιας ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής ή ενός σαρωτή (scanner) μετατρέψτε τη ζωγραφιά του μικρού καλλιτέχνη σε ψηφιακή μορφή (Οδηγίες Φωτογράφησης Έργων)
 2. Ονομάστε το αρχείο με το επώνυμο και το όνομα του μικρού καλλιτέχνη και αποθηκεύστε το σε μορφή JPEG (πχ. Καραγιάννης Γιώργος.jpeg)
 3. Στο ΘΕΜΑ/SUBJECT του ηλεκτρονικού μηνύματος θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του διαγωνισμού: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ 2017
 4. Επισυνάψτε στο ηλεκτρονικό μήνυμα το αρχείο του έργου JPEG
 5. Η ηλεκτρονική υποβολή κάθε έργου θα πρέπει να συνοδεύεται από:
 • τα στοιχεία του παιδιού: όνομα, επώνυμο, ηλικία, ημερομηνία γέννησης, τάξη σχολείου, σχολείο
 • τα στοιχεία του αποστολέα γονέα, κηδεμόνα ή εκπαιδευτικού φορέα: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email
 • Yπεύθυνη Δήλωση γονεά/κηδεμόνα/εκπαιδευτικού αποδοχής των όρων του διαγωνισμού (αντιγράψτε, συμπληρώστε και επικολλήστε το παρακάτω κείμενο)

«Εγώ ο/η ……………………..……… γονέας/κηδεμόνας/εκπαιδευτικός του/της ………………………… δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω διαβάσει και αποδέχομαι όλους τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του παιδιού/μαθητή μου στo πρόγραμμα/διαγωνισμό ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ 2017):

 1. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των έργων παραμένουν στους δημιουργούς. Με την είσοδο στο διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες παραχωρούν στην Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας αμετάκλητη, απεριόριστη, παγκόσμια και αποκλειστική άδεια έκθεσης, έκδοσης, χρήσης, επεξεργασίας, προσαρμογής, αναπαραγωγής, διανομής, αναθεώρησης, παρουσίασης και δημιουργίας παραγώγων του έργου.
 2. Τα υποβαλλόμενα έργα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφημίσεις και έντυπα υλικά της Παιδικής Πινακοθήκης Ελλάδας για εκπαιδευτικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.
 3. Το δικαίωμα του βραβείου δεν μεταβιβάζεται ούτε πωλείται σε τρίτους.
 4. Οι συμμετέχοντες δεν δύνανται να δημοσιεύουν τα υποβαλλόμενα έργα ή πληροφορίες σχετικές με αυτά χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση από την Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας. Υποβολές που έχουν προηγουμένως δημοσιευτεί, υποβολές που έχουν λάβει μέρος σε άλλους διαγωνισμούς και υποβολές που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων δεν θα γίνονται δεκτές.
 5. Διαχείριση προσωπικών πληροφοριών-Σκοποί χρήσης: Ενημέρωση για την αξιολόγηση και τα αποτελέσματα αξιολόγησης του παρόντος διαγωνισμού. Αποστολή βραβείων για τον παρόντα διαγωνισμό

Λαμβανομένων όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας, η όποια χρήση κρίνεται απαραίτητη από την ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ για τη δίκαιη και ασφαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού. Οι όποιες ιδιωτικές πληροφορίες συλλέγονται στο πλαίσιο του διαγωνισμού δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών σε τρίτους: Με εξαίρεση την παροχή προσωπικών πληροφοριών σε συμβαλλόμενα μέρη που σχετίζονται με τη διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού, οι προσωπικές πληροφορίες δεν θα αποκαλύπτονται σε τρίτους χωρίς την άδεια του ενδιαφερομένου ατόμου.

 

– Οι έγκυρες συμμετοχές στο διαγωνισμό θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Καλλιτεχνικής Αξιολόγησης της Παιδικής Πινακοθήκης Ελλάδας, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεότητος και Οικογένειας της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

– Οι διακριθέντες μικροί καλλιτέχνες θα βραβευθούν σε τελετή βράβευσης που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί μετά το πέρας του διαγωνισμού.

– Παράλληλα με την τελετή βράβευσης, θα διοργανωθεί και έκθεση ζωγραφικής με τα βραβευμένα έργα.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ: Θα αποδοθούν βραβεία για τα πρώτα διακριθέντα έργα ανά ηλικιακή κατηγορία, καθώς επίσης θα βραβευθούν οι εκπαιδευτικοί και/ή τα σχολεία με τις υψηλότερης ποιότητας καλλιτεχνικές δημιουργίες. Όλοι οι μικροί καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα λάβουν τιμητικό δίπλωμα συμμετοχής ανεξαρτήτως βαθμολογικής κατάταξης.

 

Για διευκρινίσεις και περαιτέρω συνεργασία μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Γαβριήλ Κακάρογλου (τηλ. 2130184436).