Τα μηνύματα για τη νέα σχολική χρονιά

Τα μηνύματα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β΄ για τη νέα σχολική χρονιά

 

ΜΗΝΥΜΑ
Τοῦ ΜΑΚ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄
Πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων
Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2017-2018

 

Ἀγαπητά μου παιδιά,
Ἡ σημερινή ἡμέρα σηματοδοτεῖ τήν ἔναρξη μίας ἀκόμη ἐλπιδοφόρας ἀρχῆς. Ἕνας νέος κύκλος ξεκινᾶ, με  ὁράματα καί ὄνειρα, ἀληθινά καί γνήσια, μέ προσδοκίες, ἀξίες, μόρφωση καί δημιουργία. Ἔχετε σήμερα το  προνόμιο νά ἀνοίγετε λευκές σελίδες στή ζωή σας καί ἀπό ἐσᾶς ἐξαρτᾶται νά γεμίσουν μέ ἱκανοποίηση και  περηφάνια.
Στόν ὡραῖο ἀγώνα σας, τό σχολεῖο καλεῖται νά σᾶς θυμίζει διαρκῶς πώς ἡ ζωή ἀξίζει ὅταν κοπιάζουμε  γιά νά κερδίσουμε τό κάθε τί θαυμαστό αὐτοῦ τοῦ κόσμου, πώς τά ἄλλα πρόσωπα πού εἶναι γύρω μας δεν  εἶναι ἀνταγωνιστές ἀλλά συνοδοιπόροι μας, πώς τά ἀγαθά θά εἶναι πάντοτε «μέσα» καί ὄχι σκοποί, πού θα  μᾶς ἐλευθερώνουν χωρίς νά μᾶς ὑποδουλώνουν, πώς τελικά ἡ γνώση καί ἡ εὐθύνη, ἡ σπουδή καί ἡ  ὑπευθυνότητα θά καταφέρουν νά ἀναστήσουν τόν τόπο μας.
Ἡ σημαντικότερη ἐπένδυση γιά τόν ἄνθρωπο εἶναι πράγματι ἡ παιδεία, πού δημιουργεῖ τίς προϋποθέσεις  γιά μιά δίκαιη κοινωνία προόδου. Γι’ αὐτό καί μέ ὅλη τή δύναμη τῆς ψυχῆς μας προσευχόμαστε γιά την  παιδεία πού -μέσα ἀπό τήν περιπέτεια τῆς γνώσης- προβάλλει ἀληθινά πρότυπα, αὐθεντικές ἀξίες, πίστη  στήν προσπάθεια, τήν ἅμιλλα καί τήν ἀξιοκρατία.
Σᾶς εὔχομαι μιά χρονιά δημιουργική, μέ νέες μεγαλύτερες ἐπιτυχίες, μέ πρόοδο, πού θά συμβάλει στην  καλλιέργεια ἑνός χαρακτῆρα μέ ποιοτικά χαρακτηριστικά. Θά εἴμαστε ὅλοι δίπλα σας γιά νά δώσετε σάρκα   καί ὀστά στά ὄνειρά σας, νά προσφέρετε τόν ἑαυτό σας στήν κοινωνία καί τήν πατρίδα μας, ὡς ὁλοκληρωμένες καί συγκροτημένες προσωπικότητες μέ ἦθος καί γνώσεις.
Ὁ Θεός νά ὀμορφαίνει καί νά νοηματοδοτεῖ τή νέα σχολική χρονιά καί ὁλόκληρη τή ζωή σας, μέ χαρά,  ἀγάπη, νόημα καί φῶς.
Καλή καί εὐλογημένη χρονιά!

Μέ θερμές εὐχές καί πατρική ἀγάπη
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
+ Ο ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄

 

ΜΗΝΥΜΑ
Τοῦ ΜΑΚ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄
Πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν Δημοτικῶν
Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2017-2018

 

Ἀγαπημένα μου παιδιά!
Χαίρομαι τόσο πολύ πού ἐπικοινωνῶ μαζί σας καί φέτος μέ τήν εὐκαιρία τοῦ Ἁγιασμοῦ στό σχολεῖο σας.
Μακάρι νά μπορούσα νά βρισκόμουν σέ κάθε σχολεῖο νά δῶ αὐτά τά ὄμορφα πρόσωπα, τά ἀθῶα βλέμματα, τά  γελαστά, τά γεμάτα δύναμη ζωῆς ὅλων τῶν παιδιῶν. Ξέρετε παιδιά γιατί εἴστε τόσο ὄμορφα; … Γιατί εἴστε γεμάτα  ἀγάπη. Ἀγάπη τοῦ Οὐράνιου Πατέρα μας, ἀγάπη τῶν γονέων καί συγγενῶν σας, ἀγάπη τῶν δασκάλων αὐτοῦ  τοῦ καλοῦ σχολείου πού εἶναι ἕτοιμο νά σᾶς ἀγκαλιάσει.
Γνωρίζω καί βλέπω ὅτι τά σχολεῖα μας ἀποτελοῦνται πιά ἀπό μαθητές ἀπό πολλές χῶρες. Σχολεῖα τοῦ  κέντρου τῆς Ἀθήνας ἔχουν παιδιά ἀπό εἴκοσι δύο χῶρες τοῦ κόσμου! Δηλαδή αὐτή ἐδῶ ἡ αὐλή σας εἶναι ἡ αὐλή  τοῦ κόσμου! Εἴστε λουλούδια εὐωδιαστά καί ἡ αὐλή σας ἕνα πανέμορφο λιβάδι μέ ὅλων τῶν λογιῶν τά  λουλούδια. Κι ἐμεῖς οἱ Ἱερεῖς, οἱ δάσκαλοι καί οἱ γονεῖς εἴμαστε σάν τίς μέλισσες πού ἐρχόμαστε σήμερα να  χαροῦμε αὐτή τήν ὀμορφιά.
Γι΄ αὐτό κάναμε τόν Ἁγιασμό. Γιά νά παρακαλέσουμε τόν Θεό αὐτή ἡ ἐπικοινωνία μας νά εἶναι εὐλογημένη,  ἁγιασμένη. Νά καταλάβουμε ὅλοι καλά ὅτι ὁ Θεός μᾶς θέλει πρῶτα ἀγαπημένους κι ὕστερα πετυχημένους. Το  ἁγιασμένο αὐτό νεράκι πού ἔπεσε πάνω μας καί ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ μας, μᾶς μετέδωσαν αὐτήν τήν Θεία  Ἀγάπη. Τώρα λοιπόν πού ποτίστηκε ἀπό τόν ἁγιασμό αὐτό τό εὐωδιαστό λιβάδι, εἶναι ἕτοιμο νά ἐπιτελέσει το  ἔργο του πού εἶναι ἡ δύναμη τῆς ζωής, ἡ πηγή τῆς γνώσης καί ἡ χαρά τῆς δημιουργίας.
Σᾶς ἀγαπῶ ὅλους μέ ὅλη μου τήν πατρική ἀγάπη καί προσεύχομαι οἱ διευθυντές, οἱ δάσκαλοι καί οἱ  δασκάλες σας νά εἶναι χαρούμενοι καί ὑγιεῖς, ὥστε νά σᾶς βοηθήσουν νά βρεῖτε διάθεση γιά μελέτη, γιά πρόοδο  καί κυρίως γιά καλή καί ἀγαπητική συνύπαρξη καί ἐπικοινωνία στήν σχολική σας ζωή.
Καλή καί εὐλογημένη χρονιά!

Μέ θερμές εὐχές καί πατρική ἀγάπη
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
+ Ο ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄

 

ΜΗΝΥΜΑ
Τοῦ ΜΑΚ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄
Πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς τῶν Σχολείων τῆς Ἀθήνας
Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2017-2018

Ἀγαπητοί μου,
Ἴσως ἦρθε ὁ καιρός νά ἐργαστοῦμε ἐνδελεχέστερα γιά τόν κοινό μας οἶκο. Αυτός δέν εἶναι μόνο ἡ Εὐρώπη, ἀλλά  ὁλόκληρη, ἡ θρυμματισμένη ἀπό τήν βία καί τήν ἀνισότητα σήμερα, Οἰκουμένη. Εἶναι ἀναγκαῖο νά σκεφθοῦμε πώς  ἐπιθυμοῦμε τήν Οἰκουμένη πού μᾶς στεγάζει καί πώς θά ἐπιτύχουμε τόν σκοπό μας.
«Δέν θά (πρέπει νά) ἀρκεστοῦμε σέ διακηρύξεις, ἐκκλήσεις, διαλέξεις, ἑνώσεις καί ἐκδηλώσεις καλῆς θέλησης  ἀπέναντι στήν ἀνθρωπότητα σήμερα. Πρέπει νά ἐργαστοῦμε πεισματικά μέ ὥριμη σκέψη, συστηματικά, ὥστε να  ἐπιτρέψουμε νά σταθεροποιηθεῖ ἡ ψυχή τῆς νέας ἀνερχόμενης γενιᾶς μέ περισσότερη ἁγνότητα, σταθερότητα,  διαύγεια καί καθαρότητα ἀπό τή δική μας…Αὐτή ἡ οἰκοδόμηση μιᾶς νέας γενιᾶς πρέπει φυσικά νά ἀρχίσει τή στιγμή  τῆς πνευματικῆς ἀφύπνισης, στό σχολεῖο…» 1 .
Ὁ πληγωμένος ἀπό τή βία κόσμος μας χρειάζεται περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά Παιδεία. Παιδεία πού θα  ἐμπνεύσει στά νέα παιδιά, στούς μαθητές σας, τήν ἀγάπη καί τήν ἐμπιστοσύνη στόν ἄνθρωπο. Στήν ἀξία κοινωνιῶν  πού ἔχουν ἄξονα τόν σεβασμό καί τήν συνεννόηση.
Ὁ στόχος αὐτός δέν κατακτιέται εὔκολα. Εἰδικά ὅταν βασιλεύει ὁ φόβος καί προτάσσεται ὡς μέθοδος ἡ λήθη και  ἡ πρόταξη τῆς πίστης σέ ἕνα ἄνευρο καί ἄχρωμο καλό.
Χρειαζόμαστε τό θάρρος τῆς πίστης πού πηγάζει ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, πού δέν διακρίνει ἀλλά θυσιάζεται  γιά κάθε ἄνθρωπο, πού καλεῖ κάθε ἄνθρωπο σέ κοινωνία μαζί Του ἀνεξάρτητα ἀπό τήν φυλετική ἤ ἄλλη ρίζα του.
Χρειαζόμαστε τό θάρρος τῆς ὑπέρβασης πού χαρίζει ἡ συγχώρηση ἀκολουθώντας τό παράδειγμά Του, τῆς  καλοσύνης πού γεννιέται ἀπό τήν Ἀνάστασή Του.
Χρειάζεστε τή διαύγεια τῆς ἀγάπης Του, ὥστε ἡ ἐμπειρία σας νά δημιουργήσει ἀνθρώπους πού θά ἔχουν νέες,  διαφορετικές ἀντιλήψεις γιά τίς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων καί τήν οἰκοδόμηση δίκαιων κοινωνιῶν.
Καλή καί εὐλογημένη χρονιά!

Μέ θερμές εὐχές καί πατρική ἀγάπη
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
+ Ο ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄

 

 

1 Στ.Τσβάιχ , Ἔκκληση πρός τούς Εὐρωπαίους, μτφρ-εἰσαγωγή Σ. Τριανταφύλλου, ἐκδ. Μελάνι, Ἀθήνα 2017, σ. 33.