Συζητώντας για τις εξαρτήσεις των νέων στην Ελλάδα του σήμερα

Συζητώντας για τις εξαρτήσεις των νέων στην Ελλάδα του σήμερα

Η συνάντηση εντάσσεται στο Μνημόνιο συνεργασίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αθηνών με τον ΟΚΑΝΑ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ )– Κέντρα Πρόληψης κατά των εξαρτήσεων και συντονίζεται από τον Αρχιμ. π. Χρύσανθο Παπαποστόλου, Διευθυντή Διεύθυνσης Ψυχοκοινωνικής αγωγής και στήριξης του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας Ι.Α.Α., την κ. Σταυρούλα Γάκη, Κοινωνιολόγο – Επιστ. Στέλεχος Τμήματος Σχεδιασμού
Πρόληψης & την ομάδα εργασίας Ι.Α.Α. – ΟΚΑΝΑ – Κ.Π.

Tη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου, 6.00 μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών
(Μεγ. Βασιλείου 15, Κεραμεικός).