…σέ ὅσους ἀκοῦν μέσα τους τή φωνή τῆς λογικῆς πού τούς καλεῖ στή ζωή!

images1KABS2B7MHNYMA TOY ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Ἀγαπητά μου παιδιά,
Ἡ σημερινή ἡμέρα μᾶς θυμίζει πώς ὁ ἄνθρωπος ἔχει δικαίωμα νά ἐπιλέξει γιά τον ἑαυτό του καταστροφικές ἐπιλογές, πώς ὁ Θεός τόν ἔπλασε τόσο ἐλεύθερο πού νά μπορεῖ νά ἀρνηθεῖ ἀκόμα αὐτό τό ἴδιο τό δῶρο τῆς ζωῆς. Γιατί ἡ ἐπιλογή τῶν οὐσιῶν δέν εἶναι τίποτα ἄλλο ἀπό τήν ἄρνηση τοῦ δώρου τῆς ζωῆς.

Καί σίγουρα μοιάζει παράλογη αὐτή ἡ ἄρνηση τοῦ δώρου τῆς ζωῆς, ὅταν ὅμως λησμονεῖται ἡ ἀξία τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας. Ὅταν τά παιδιά ἀντικρίζουν τούς γονεῖς τους χωρίς ἀξίες καί ἰδανικά. Ὅταν ἀποκόπτεται ἀπό τή ζωή τῶν νέων ἡ γνήσια παιδεία καί ἡ καλλιέργεια τῆς ψυχῆς. Δημιουργοῦνται κενά, ἀδειάζουν ψυχές, χάνεται ἡ ἐλπίδα, ἀτροφεῖ το πνεῦμα καί ἡ ζωή προχωρᾶ μέ ὑποκατάστατα εὐτυχίας καί τότε κάθε τί παράλογο μπορεῖ να ἀντικαταστήσει τό λογικό.

Ἡ Ἐκκλησία θά στέκεται ὅμως πάντα βοηθός σέ ὅσους ἀκοῦν μέσα τους τή φωνή τῆς λογικῆς πού τούς καλεῖ στή ζωή. Γιατί γιά ἐμᾶς ἔχει ἀξία καί ἡ οἰκογένεια μέ μητέρα και πατέρα καί ἔχει ἀξία ἡ παιδεία μέ χριστιανικά ἰδανικά καί πιστεύουμε πώς μόνο ἡ ζωή στερεωμένη σέ γερά θεμέλια μπορεῖ νά ἀποφύγει τόν κίνδυνο τῶν ἐξαρτήσεων.

Εὐχόμαστε ὁ Θεός νά ἐνισχύει τόν ἀγῶνα ὅλων τῶν παιδιῶν πού δοκιμάζονται καί να δυναμώνει καί νά φωτίζει τίς οἰκογένειές τους.

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

+ Ο ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄