Προτάσεις για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των παιδιών

Προσπαθήστε να σκέφτεστε θετικά για κάθε παιδί, να ψάχνετε για το καλύτερο, να τα βοηθήσετε να συνειδητοποιήσουν τα πλεονεκτήματά τους

Μιλάτε τους για τα καλά στοιχεία που έχουν και μιλάτε στο κάθε παιδί χωριστά για τις ικανότητες που έχει

Εργαστείτε για τη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας ζεστής, μιας ατμόσφαιρας ενδιαφέροντος μέσα στην οποία όλα τα παιδιά εκτιμούνται, ακούγονται και έχουν ευκαιρίες να συνεισφέρουν και να συμμετέχουν στην ανάληψη ευθυνών

Βοηθήστε τα παιδιά να αισθανθούν ικανά με την αγάπη, την ενθάρρυνση και την υποστήριξη. Επαινείτε τα όσο το δυνατόν πιο συχνά αλλά όχι με ψεύτικη πρόφαση ή όταν ο έπαινος δεν αρμόζει

Επιτρέψτε στα παιδιά να εκφράζονται ελεύθερα, να συζητούν για τα συναισθήματά τους, πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους

Μη φοβάστε να απολογηθείτε. Τα παιδιά άλλωστε καταλαβαίνουν τα λάθη. Εξηγείστε τους πως δεν είναι τραγικό να αποτύχεις. Όλοι κάνουμε λάθη!

Όσο είναι δυνατό επιπλήξτε ή νουθετήστε ένα παιδί μακριά από τα άλλα

Δώστε την ευκαιρία στα παιδιά να αναπτύξουν υπευθυνότητα αναλαμβάνοντας κάποιες εργασίες (καθαριότητα, μάζεμα παιχνιδιών, φροντίδα μικρότερου παιδιού κ.τ.λ.)

Παροχή κοινωνικής υποστήριξης: όταν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσετε κάποια μη αποδεκτή κοινωνική εκδήλωση, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι απορρίπτουμε τη συμπεριφορά και όχι το άτομο