Προσευχή του Αγίου Νεκταρίου

Συ μου σκέπη εί και ρύστις, Συ μου εί παραμυθία

Συ αντίληψις μου πέλεις, Σύ ελπίς και προστασία.

Συ ενίσχυσον με, Κόρη, εν τη πάλη, εν σταδίω.

Συ μου ει, Παρθενομήτορ, καύχημα μου εν τω βίω.

Συ με δείξον νικηφόρον, Συ με δείξον στεφανίτην…”

“Ω θεία Αγάπη, ελθέ ικετεύω

εξ όλης ψυχής μου και μέσης καρδίας…

Και έρωτα θείον, ω θεία Αγάπη,

Θερμώς ικετεύω τω δούλω Σου δός μοι.