Προσευχή θερμή γέροντος Πορφυρίου

ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΜΟΥ ΚΥΡΙΕ ΕΝ ΑΜΑΡΤΙΑΙΣ ΠΑΝΤΟΙΑΙΣ

ΚΑΙ ΑΤΟΠΟΙΣ ΠΡΑΞΕΣΙ ΔΕΙΝΩΣ ΠΑΡΑΛΕΛΥΜΕΝΗΝ

ΕΓΕΙΡΟΝ ΤΗ ΘΕΙΚΗ ΣΟΥ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΩΣΠΕΡ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΥΤΟΝ ΗΓΕΙΡΑΣ ΠΑΛΑΙ

ΙΝΑ ΚΡΑΖΩ ΣΕΣΩΣΜΕΝΟΣ ΟΙΚΤΙΡΜΩΝ

ΔΟΞΑ ΧΡΙΣΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΟΥ