Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη

κατάλογος aΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.
κατηχήτριες: Μαρία Κοκκίνου, Θέκλα Πε’ι’όγλου, Μαρία Χατζηπαυλίδου,Ανδρομάχη Κεσόγλου

Σε συνάρτηση με την εμπειρία μας και τα ενδιαφέροντα των παιδιών σταχυολογήσαμε από το υλικό ορισμένες εικόνες και την προς Διόγνητον επιστολή.

ΒΑΘΜΙΔΑ:μέση

ΘΕΜΑ Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη

ΜΕΘΟΔΟΣ : Διάλογος

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ/ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

  • Να διερωτηθούν τα παιδιά για το ρόλο του χριστιανού.
  • Στο τέλος της συνάντησης να έχουν κατανοήσει ότι ο χριστιανός αποτελεί φως.

ΑΦΟΡΜΗΣΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ icebraking/εισαγωγή,τα παιδιά απαντούν με brainstorming τι βλέπουν στις εικόνες.

Στόχος:Με ερωτήσεις να φέρουν τα παιδιά ως θέμα συζήτησης τη θεία κοινωνία και τη σχέση με τον Χριστό.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Χωρισμός σε ομάδες:καφές[μοιράζουμε χαρτιά ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών ούτως ώστε να σχηματιστούν 2ή 3 ομάδες αποτελούμενες από ένα παιδί ‘’ζάχαρη’’,’’νερό’’,’’καφέ’’ ή αν είναι λίγα τότε σε ζευγάρια[πχ λαγός-χελώνα]

1]Μοιράζουμε την προς Διόγνητον επιστολή σε αποσπάσματα’’…..’’,’’…..’’. Ζητάμε από τα παιδιά να διαβάσουν το κείμενο που τους δόθηκε και να δώσουν έναν τίτλο.

Εποπτικά Υλικά: Μαρκαδόροι,χαρτιά Α3 για να γράψουν τους τίτλους.

Η κάθε ομάδα ,αφού ορίσει μόνη της έναν εκπρόσωπο παρουσιάζει τον τίτλο της.

2]Αφού παρουσιαστούν οι σκέψεις των παιδιών, ο κατηχητής προσπαθεί να κάνει τη σύνδεση με την πραγματικότητα των παιδιών. Πώς είναι ένας χριστιανός στην καθημερινότητα? Αναλόγως το υπόβαθρο των παιδιών, καλό θα ήταν να κατανοήσουν τα παιδιά μας ότι ο χριστιανός, δηλαδή εμείς δεν είναι ‘’σε γυάλα’’, ούτε υπερηφανεύεται για το γεγονός αυτό. Η πίστη άλλωστε χαρίζεται από τον Θεό και δυναμώνει μέσω της μυστηριακής ζωής. Τα παιδιά αναφέρουν παραδείγνματα και κάνουν ερωτήσεις.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Το κάθε παιδί με μία λέξη….τί είναι χριστιανός

παράδειγμα: χριστιανός = αγάπη, χαρά, φως, πίστη, ελπίδα, ειρήνη, πραότητα

…..και ό,τι πει το κάθε παιδί.

 

Στόχος της τελευταίας δραστηριότητας είναι να καταλάβουμε αν τα παιδιά έχουν αντιληφθεί το θέμα καθώς και να μείνουν στα παιδιά οι λέξεις –κλειδιά.Kλείνουμε με το βίντεο [Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας]