Ποιμαντική συμβουλευτική των παιδιών, των εφήβων και των οικογενειών τους

Την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη θεματική
ενότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος «Η ποιμαντική υποστήριξη της
νεότητας: χαρακτηριστικά – ιδιαιτερότητες – παρεμβάσεις», που διοργανώνει το
Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε συνεργασία
με το Ίδρυμα Νεότητος και Οικογένειας.
Ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρ. Βασίλειος Θερμός, Ψυχίατρος – Επίκουρος Καθηγητής
Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών, ανέπτυξε το θέμα «Ποιμαντική
συμβουλευτική των παιδιών, των εφήβων και των οικογενειών τους».
Ο π. Βασίλειος Θερμός αναφέρθηκε τόσο στα διαχρονικά χαρακτηριστικά
παιδιών και εφήβων όσο και στα σύγχρονα χαρακτηριστικά, αυτά δηλαδή που
καθορίζονται από τα δεδομένα της κοινωνίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην
ουσιαστική σχέση που χρειάζεται ν’ αναπτύξει ο ιερέας με τον έφηβο, στη ποιμαντική
συμβουλευτική παιδιών και εφήβων αλλά και στην ανάγκη οι ιερείς να
προσαρμόζονται στις κοινωνικές εξελίξεις. Η εισήγηση του π. Βασιλείου Θερμού
προκάλεσε το ενδιαφέρον των ιερέων, προβλημάτισε και συζητήθηκαν θέματα που
αφορούσαν στις εξαρτήσεις και τα πάθη, στη χρήση της τεχνολογίας και την
οριοθέτηση των παιδιών, στις προγαμιαίες σχέσεις.
Η τρίτη θεματική ενότητα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018
με εισηγητή τον κ. Ηλία Λιαμή και έχει ως θέμα: “Πώς σκέφτεται ένας νέος σήμερα;
Με ποιους τρόπους προσεγγίζεται;”