Περιφρουρείτε τη χαρά !

Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως

Να φροντίζετε να περιφρουρείτε τη χαρά στην καρδιά σας
και να μην επιτρέπετε στον πονηρό να χύνει μέσα της πίκρα.

Να γρηγορείτε και να προσεύχεστε, για να μην πέσετε σε πειρασμό.
Μην απελπίζεστε επειδή πέφτετε σε παλιά παραπτώματα.
Πολλά από αυτά από τη φύση τους και τη δική σας αδυναμία είναι ισχυρά,
αλλά καθώς θα περνάει ο χρόνος με την επιμέλειά σας θα νικηθούν.

www.agioritikovima.gr