Περιμένοντας τη φετινή Ανάσταση …

Περιμένοντας, με ξεχωριστή λαχτάρα,
τη φετινή Ανάσταση…
Αντικρίζουμε με ευλάβεια το βλέμμα
του Εσταυρωμένου
και παίρνουμε δύναμη!
Για να μη λείψει η αγάπη,
για να γιγαντώσει η υπομονή,
να εδραιωθεί η υπακοή,
να μη γίνει αποξένωση η απομόνωση,
να νικήσει και πάλι η ελπίδα!

Προσκυνοῦμέν σου τὰ Πάθη Χριστέ.
Δεῖξον ἡμῖν, καὶ τὴν ἔνδοξόν σου Ἀνάστασιν.

Ο Διευθυντής και οι Συνεργάτες του Ιδρύματος Νεότητας και Οικογένειας
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
σας ευχόμαστε αυτό το Πάσχα να είναι ένα αληθινό Πέρασμα!

Καλή Ανάσταση!