Ορθόδοξη ασκητικὴ και Παγκοσμιοποίηση

Ὁμιλία στὸν Ἅγιο Ἀνδρέα ὁδ.Λευκωσίας 40 πλ. Άμερικῆς

Τὴν Παρασκευὴ 24 Νοεμβρίου 2017, ώρα 7.30 μ.μ., στὸ Ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου
Ἀνδρέου, ὁδὸς Λευκωσίας 40, πλ. Ἀμερικῆς, τηλ. 210 8644661, θὰ γίνει ἡ πρώτη Νεανικὴ Σύναξις τῆς φετινῆς χρονιᾶς.

Ὁμιλητὴς θὰ εἶναι ὁ καθηγητὴς Φυσικῆς καὶ Φιλοσοφίας τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Γεώργιος Παῦλος, μὲ θέμα:
«Ὀρθόδοξη ἀσκητικὴ καὶ Παγκοσμιοποίηση»

Πρόκειται γιὰ ἕνα ξεχωριστὸ πρόσωπο μὲ ἀγωνία γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴν ταυτότητα τοῦ σημερινοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Μετὰ τὴν ὁμιλία θὰ ἀκολουθήσει συζήτηση.

Ἐκ τοῦ Ναοῦ.