Ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ποιμαντική υποστήριξη της νεότητας

Την Τετάρτη 21 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η τελευταία θεματική ενότητα του
εκπαιδευτικού προγράμματος «Η ποιμαντική υποστήριξη της νεότητας:
χαρακτηριστικά – ιδιαιτερότητες – παρεμβάσεις», που διοργανώνει το Ίδρυμα
Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε συνεργασία με το
Ίδρυμα Νεότητος και Οικογένειας.
Η συνάντηση ξεκίνησε με τον Πανοσιολ. Αρχιμ. Θεολόγο Αλεξανδράκη,
Αναπληρωτή διευθυντή του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ι.
Αρχιεπισκοπής Αθηνών και Προϊστάμενο στον Ι.Ν. Αγ. Αντωνίου Α. Πατησίων, ο
οποίος αναφέρθηκε τόσο στην αναγκαιότητα ύπαρξης ανάλογων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων όσο και στα οφέλη από αυτά.
Ο κ. Σωτήριος Κόλλιας, Εκπαιδευτικός – Θεολόγος, μιλώντας στους ιερείς
αναφέρθηκε κυρίως στην ανάγκη των νέων να τους κατανοήσουν. Ιερείς, γονείς,
εκπαιδευτικοί χρειάζεται να στέκονται δίπλα στους νέους με διάθεση περισσότερο να
τους ακούσουν και λιγότερο να νουθετήσουν, περισσότερο να τους αποδεχθούν και
λιγότερο να τους κρίνουν.
Η τελευταία θεματική ενότητα στοχεύει ωστόσο – κατά κύριο λόγο – στην
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος από τους ιερείς και για αυτό το λόγο ο
Πανοσιολ. Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνος, Θεολόγος, Οικονομολόγος, Διευθυντής του
Ιδρύματος Νεότητας και Οικογένειας και η κα. Μαρία Ξηρουχάκη, Ψυχολόγος,
Επιστημονική Συνεργάτης του Ιδρύματος Νεότητας και Οικογένειας συζήτησαν με
τους ιερείς τις εντυπώσεις τους, τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους για το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Στη συγκεκριμένη συνάντηση δόθηκε επίσης η ευκαιρία
στους ιερείς νεότητας να συζητήσουν αγωνίες και προβληματισμούς με τον π.
Συμεών Βενετσιάνο και να μοιραστούν μαζί του εμπειρίες και προτάσεις.