Μήνυμα του Μακαριωτάτου στην παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών

MHNYMA
TOY ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

 

 

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἡ σημερινή ἡμέρα πού εἶναι ἀφιερωμένη στήν καταπολέμηση τῶν ναρκωτικῶν μᾶς φέρνει ξανά ὅλους ἐνώπιων τῶν εὐθυνῶν μας ὡς πατέρες καί ὡς παιδαγωγούς. Ὅλα ἐκεῖνα τά παιδιά πού χάνονται στούς ψεύτικους κόσμους τῶν ἐξαρτήσεων ἴσως δέν εἶχαν ποτέ την εὐκαιρία νά ζήσουν  τήν ὀμορφιά τῆς ἀληθινῆς παιδείας καί τῆς οὐσιαστικῆς καλλιέργειας τοῦ χαρακτήρα καί τῆς ψυχῆς τους.

Γιά νά μάθει νά ζεῖ ἕνας ἄνθρωπος ἐλεύθερος καί νά κάνει σωστή χρήση τῆς ἐλευθερίας του πρέπει κάποιος νά τοῦ τό μάθει, νά τοῦ τό διδάξει μά πάνω ἀπ΄ὅλα νά τοῦ το ἐμπνεύσει. Αὐτό τό βάρος πέφτει στούς ὤμους ὅλων ὅσων  ἀγαποῦν τή νεότητα, ἀγωνιοῦν γι’ αὐτή, ἀλλά πάνω ἀπ΄ὅλα δουλεύουν γιά τήν ἀγωγή καί τή παιδεία.

Δέν μπορεῖ νά ζητᾶμε ἀπό τούς νέους τήν προσπάθεια καί τήν ἀρετή καί ἐμεῖς να ἐπιλέγουμε τό βόλεμά μας καί τή πνευματική στασιμότητα. Ἄν θέλουμε οἱ νέοι νά ἐπιλέξουν τήν ὄμορφη καί ἀγωνιστική πλευρά τῆς ζωῆς,  θά πρέπει νά τήν ἔχουμε ἐπιλέξει πρώτοι ἐμεῖς .

Ἡ Ἐκκλησία μέσα ἀπό τίς εὐχαριστιακές της κοινότητες θά παραμένει φωτεινός ὁδοδείκτης πρός τήν ἀρετή καί τήν ἀδελφοσύνη καί θά ἀγκαλιάζει μέ ὅλες της τίς δυνάμεις ἐκείνους πού θά ἐπιλέξουν νά ἀγωνιστοῦν στό πλευρό τῶν νέων ἀνθρώπων γιά μία κοινωνία χωρίς ἐξαρτήσεις καί οὐσίες.

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

+ Ο ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄