Κατάπληξη μέ γεμίζει τό θαῦμα στή Βηθλεέμ!

Κατάπληξη μέ γεμίζει τό θαῦμα στή Βηθλεέμ!

Γεννήθηκε ο Χριστός…

  • Καί ἦλθαν οἱ βασιλιάδες νά προσκυνήσουν τόν ἐπουράνιο Βασιλιά τῆς δόξας.
  • Ἦλθαν οἱ στρατιῶτες νά ὑπηρετήσουν τόν Ἀρχιστράτηγο τῶν οὐράνιων Δυνάμεων.
  • Ἦλθαν τά νήπια νά προσκυνήσουν Ἐκεῖνον πού ἔγινε νήπιο, για νά συνθέσει δοξολογικό ὕμνο «ἀπό τά στόματα τῶν νηπίων» (Ψαλμ. 8:3).
  • Ἦλθαν τά παιδιά νά προσκυνήσουν Ἐκεῖνον πού ἡ μανία τοῦ Ἡρώδη τά ἀνέδειξε σέ πρωτομάρτυρες.
  • Ἦλθαν οἱ ποιμένες νά προσκυνήσουν τόν καλό Ποιμένα, πού θυσίασε τή ζωή Του γιά χάρη τῶν προβάτων.
  • Ἦλθαν οἱ ἱερεῖς νά προσκυνήσουν Ἐκεῖνον πού ἔγινε αρχιερέας ὅπως ὁ Μελχισεδέκ (Έβρ. 5:10).
  • Ἦλθαν οἱ ψαράδες νά προσκυνήσουν Ἐκεῖνον πού τούς μετέβαλε σέ «ἁλιεῖς ἀνθρώπων» (Ματθ. 4:19).
  • Ἦλθαν οἱ τελῶνες νά προσκυνήσουν Ἐκεῖνον πού ἀπό τους τελῶνες ἀνέδειξε εὐαγγελιστή.
  • Ἡλθαν οἱ πόρνες νά προσκυνήσουν Ἐκεῖνον πού παρέδωσε τά πόδια Του στά δάκρυα μιᾶς πόρνης.

Κοντολογίς, ἦλθαν ὅλοι οἱ ἁμαρτωλοί νά δοῦν τόν Νεογέννητο, τόν Ἀμνό τοῦ Θεοῦ, πού σηκώνει στούς ὤμους Του τήν ἁμαρτία τοῦ κόσμου!

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Kαλό καί εὐλογημένο Ἅγιο Δωδεκαήμερο!

Ὁ Διευθυντής καί τά Στελέχη τοῦ Ἱδρύματος Νεότητος καί Οικογένειας
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν