Θρησκεία και Φόβος : συζήτηση και συμπεράσματα

Το Ίδρυμα Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
διοργάνωσε εκδήλωση-συζήτηση με θέμα «Θρησκεία και Φόβος» την Κυριακή
11 Μαρτίου 2018, στο Πνευματικό Κέντρο της ενορίας Αναλήψεως Κυρίου
Βριλησσίων.
Στην εκδήλωση μίλησε ο κ. Απόστολος Νικολαΐδης (Κοσμήτορας Θεολογικής
Σχολής Αθηνών) και ο πρωτ. Χριστόδουλος Μπίθας (Θεολόγος-συγγραφέας).
Ακολούθησε γόνιμος διάλογος. Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Σωτήριος
Κόλλιας, θεολόγος εκπαιδευτικός-συνεργάτης του Ιδρύματος Νεότητος και
Οικογένειας.
Ο κ. Απόστολος Νικολαΐδης αναφέρθηκε στο φόβο ως κεφαλαιώδες
θρησκευτικό βίωμα και ταυτόχρονα βασικό θρησκευτικό εργαλείο. Από τους
δούλους και μισθωτούς βιώνεται ως φόβος της τιμωρίας, ενώ από τους υιούς
του Θεού ως φόβος της αγάπης. Και οι δυο μορφές φόβου χρησιμοποιούνται
από τη θρησκεία ως μέσα ρύθμισης της θρησκευτικής και της κοινωνικής
πραγματικότητας. Από το φόβο της τιμωρίας είναι δυνατό να αναδυθεί η
τρομοκρατία ως τρόπος επιβολής των θρησκευτικών αληθειών.
Ο π. Χριστόδουλος Μπίθας μίλησε για τη σχέση με τον Χριστό η οποία
θεραπεύει το φόβο σύμφωνα με το χωρίο «η τελεία αγάπη έξω βάλλει τον
φόβον» και το ότι ο μεγαλύτερος φόβος μας είναι εκείνος της απομάκρυνσης
από τον Θεό που ζωοποιεί τον άνθρωπο. Η σχέση με τον Θεό είναι
προσωπική αποκάλυψη, σκοπός μας είναι η αγαθοποίηση του νου μας και
όσο περισσότερο προχωρούμε σε αυτό τότε και η πίστη μας στην Ανάσταση
αυξάνεται κι ο φόβος μετριάζεται και έτσι ζούμε μυστηριακά μια πρόγευση της
αιωνιότητας.