Χριστός ἀνέστη!

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Πάσχα 2017

 

ὁ ᾿Ιησοῦς ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν (Ιω. κ΄,19)

καὶ ἰδοὺ ᾿Ιησοῦς ἀπήντησεν αὐταῖς λέγων· χαίρετε (Ματθ. κη΄,9)

 

Στο μέσον του κόσμου που βυθίζεται στην σκιά των αντιπαραθέσεων,

της ανταγωνιστικότητας, του τρόμου και της φρίκης,

 

Aπό καρδιάς σας ευχόμαστε,

η Ειρήνη του Αναστάντος Χριστού

να δώσει χρώμα στην ελπίδα και προοπτική στον ορίζοντά του.

Η χαρά της Ανάστασης να είναι η απάντηση στα στερημένα από

ελπίδα και συνάντηση μάτια των ανθρώπων.

Η άγνωστη γλώσσα στα χείλη τους!

 

Χριστός ἀνέστη !

Ο Διευθυντής και οι συνεργάτες

του Ιδρύματος Νεότητας και Οικογένειας