Η οικογένεια χθες και σήμερα. Αύριο;

imagesΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
«Ἡ οἰκογένεια χθὲς καὶ σήμερα. Αὔριο;»

Ἡμερίδα, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014, ὥρα 9:45 ἕως 13:30

ΚΑΡΥΤΣΗ 14 – ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ἡ Χριστιανικὴ Ἕνωση Ἐπιστημόνων (ΧΕΕ) καὶ ἡ Χριστιανικὴ Ἕνωση  Ἐκπαιδευτικῶν Λειτουργῶν (ΧΕΕΛ) σᾶς προσκαλοῦν στὴν Ἡμερίδα ποὺ διοργανώνουν τὸ Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014, μὲ θέμα: «Ἡ οἰκογένεια χθὲς καὶ σήμερα. Αὔριο;», στὴν αἴθουσα διαλέξεων τοῦ Συλλόγου Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, Καρύτση 14,

 

Εἴσοδος ἐλεύθερη

Δυνατότητα φύλαξης καὶ απασχόλησης μικρῶν παιδιῶν ἀπὸ ὁμάδα εξειδικευμένων παιδαγωγῶν σὲ κατάλληλα διαμορφωμένο χῶρο ἐντὸς τοῦ κτηρίου.

 

Πρόγραμμα ἐκδηλώσεως

Προσέλευση – Παραλαβή φακέλων

09:45

Ἔναρξη τῆς Ἡμερίδας. Χαιρετισμοί

10:00 – 10:15

Α ́ Συνεδρία 10:00 – 11:30

Ἀφροδίτη Γκενάκου-Μποροβίλου, Δρ Φιλολογίας, Ἐκπαιδευτικός Μ.Ε.

«Εἰσαγωγὴ στὴ θεματικὴ τῆς Ἡμερίδας. Ὁριοθετήσεις καὶ προβληματισμοί»

10:15 – 10:30

Παναγιώτης Νικολόπουλος,  Δρ Νομικῆς, Λέκτωρ Ἀστικοῦ Δικαίου στὴ Νομικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

«Σύγχρονες μορφὲς οικογενειακών συμβιώσεων»

Συζήτηση ἐπὶ τῶν εισηγήσεων τῆς Α ́ Συνεδρίας

11:30 – 11:50

Διάλειμμα γιὰ καφέ καὶ ἐπικοινωνία

Β ́ Συνεδρία

11:55 – 13:30

Γεώργιος Κρουσταλάκης,  Ὁμότιμος Καθηγητὴς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

«Ἡ οἰκογένεια ὡς παράγων ἀγωγῆς τοῦ νέου ἀνθρώπου»

12:30 – 12:50

π. Βασίλειος Θερμός,  Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Ἀνώτατης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, Ψυχίατρος παιδιῶν καὶ ἐφήβων

«Χριστιανικὴ οἰκογένεια: παρελθόν – παρόν – μέλλον»

Συζήτηση ἐπὶ τῶν εισηγήσεων τῆς Β ́ Συνεδρίας

13:25-13:30

Κλείσιμο

 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΚΑΡΥΤΣΗ 14 – 105 61 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. 210 3245169 – 210 3227100

[email protected]