Η θρησκευτικότητα των παιδιών και των εφήβων

Την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε η όγδοη θεματική ενότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος «Η ποιμαντική υποστήριξη της νεότητας: χαρακτηριστικά – ιδιαιτερότητες – παρεμβάσεις», που διοργανώνει το Ίδρυμα
Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεότητος και Οικογένειας.
Ο κ. Μάριος Κουκουνάρας – Λιάγκης, Επικ. Καθ. Θεολογικής σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών ανέπτυξε το θέμα: «Η θρησκευτικότητα των παιδιών και των εφήβων σε συνδυασμό με τα αναπτυξιακά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά τους». Στην εισήγησή του ο κ. Λιάγκης διευκρίνισε τους όρους
πνευματικότητα – θρησκευτικότητα – πίστη και αναφέρθηκε στο πώς γεννιέται η πίστη στον άνθρωπο, στα οφέλη της πίστης για τα παιδιά και στους παράγοντες που συντελούν στην ανάπτυξη της θρησκευτικότητας και της πίστης. Χαρακτηριστικά τόνισε ότι η θρησκευτικότητα του κάθε ανθρώπου επηρεάζεται από παράγοντες όπως ο τόπος, το έθνος, το κράτος, η οικογένεια και η κοινότητα και ότι η θρησκευτικότητα σχετίζεται τόσο με την θετική συμπεριφορά και την αύξηση της αυτοεκτίμησης του ατόμου όσο και με τη μείωση επικίνδυνων και παραβατικών
συμπεριφορών. Το βασικότερο ωστόσο όφελος της πίστης είναι το αίσθημα ικανοποίησης και η νοηματοδότηση της ζωής του ανθρώπου. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησαν οι ιερείς που συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Λιάγκης και αφορούσαν στη θρησκευτικότητα των νέων αλλά και στον ορισμό της πίστης από τους νέους.
Την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η τελευταία θεματική ενότητα του προγράμματος που στοχεύει στο κλείσιμο και τον απολογισμό του προγράμματος.