Ευχές από το Ίδρυμα “Διακονία”

eyxesdiakonia«ὡς Νυμφίος προῆλθεν ἐκ τοῦ Μνήματος» καὶ οἱ πιστοὶ εἰσερχόμενοι, «θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, ᾃδου τὴν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου, ἀπαρχήν•καὶ σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τὸν αἴτιον, τὸν μόνον Εὐλογητὸν τῶν πατέρων, Θεὸν καὶ ὑπερένδοξον» Τροπάριον ζ΄ ὠδῆς Κανόνος τοῦ Πάσχα

Ο Διευθυντής και τα στελέχη του Ιδρύματος

σας εύχονται

το Φως και η χαρά της Αναστάσεως του Κυρίου μας

να πλημμυρίζουν τη ζωή σας.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!

 

Οι ευχές του Ιδρύματος Διακονία : ΠΑΣΧΑ 2013