Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας: Σεμινάριο στους συνεργάτες μας

Με απόλυτη επιτυχία και ουσιαστικό αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε το τριήμερο Σεμινάριο, που παρακολούθησαν Στελέχη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών επί τρεις ημέρες (21 έως 23 Μαρτίου) στο Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με το πολύ ενδιαφέρον θέμα  “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”.

Συμμετείχαν Κληρικοί και λαϊκοί, συνεργάτες του Γραφείου Νεότητος, της Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών, του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμόρφωσης, της Διεύθυνσης ποιμαντικής γάμου και οικογένειας, των Κατασκηνώσεων και του Ιδρύματος ψυχο- κοινωνικής αγωγής και στήριξης Διακονία.

Αναλύθηκαν οι θεματικές ενότητες :

• Βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων

• Η εκπαίδευση στο χώρο εργασίας -on the job training (OJT)

• Προϋποθέσεις και τρόποι σχεδιασμού και εφαρμογής αποτελεσματικών προγραμμάτων OJT

• Ο ρόλος του coach-εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας

• Αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας

Την τελευταία ημέρα πραγματοποιήθηκαν ανάλογα εργαστήρια και εκπονήθηκαν από τους συμμετέχοντες προγράμματα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας, τα οποία αξιολογήθηκαν από Στελέχη του ΙΝ.ΕΠ. Την τελευταία ημέρα επισκέφθηκε το Σεμινάριο και ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών Πρωτοπρ. π. Αδαμάντιος Αυγουστίδης, Διευθυντής του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Ι. Αρχιεπισκοπής, το οποίο συνεργάζεται με το Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης.

Το επιμορφωτικό αυτό πρόγραμμα στοχεύει στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα χαρακτηριστικά, τους στόχους, τις προϋποθέσεις σχεδιασμού, τα υποστηρικτικά εργαλεία και τον τρόπο εφαρμογής αποτελεσματικής «Εκπαίδευσης στο Χώρο Εργασίας» και αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ικανότητάς τους για προώθηση της ενέργειας μέσα στο πνεύμα δια βίου μάθησης και επαγγελματικής επιμόρφωσης, σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον.