Εκδήλωση για τις Πρεσβυτέρες και τις Διακόνισσες της Ι. Αρχιεπισκοπής

Τό Ἵδρυμα Νεότητος καί Οἰκογένειας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μέ τήν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερωνύμου Β΄,  καί στά πλαίσια τοῦ ἐνδιαφέροντός του γιά τίς ἱερατικές οἰκογένειες καί ἰδιαιτέρως γιά τίς πρεσβυτέρες καί τίς διακόνισσες, οἱ ὁποῖες προσφέρουν μέ θυσιαστικό πνεῦμα στηρίζοντας τούς συζύγους – Ἱερεῖς τους, θά παραθέσει ἀπογευματινό τσάι τήν Παρασκευή 19 Μαΐου ἐ.ἔ. καί ὥρα 18:30 στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Σοφίας Ν. Ψυχικού (Πλ. Ἁγ. Σοφίας).

Ἐπίσης, θά θέλαμε νᾶ σᾶς ἐνημερώσουμε ὅτι κατά τή διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης σέ παράπλευρη αἴθουσα θά ὑπάρχει ἡ δυνατότητα φύλαξης τῶν μικρῶν παιδιῶν (ἡλικίας 2 ἕως 12 ἐτῶν) γιά ὅσες πρεσβυτέρες και διακόνισσες τό ἐπιθυμοῦν.

Γιά τήν ἀρτιότερη ὀργάνωση τῆς ἐκδήλωσης αὐτῆς παρακαλοῦμε ὅπως δηλώσετε τήν δική σας συμμετοχή καθώς καί τά ὀνόματα καί τίς ἡλικίες τῶν παιδιῶν ἕως τήν Παρασκευή 12 Μαΐου στή Γραμματεία τοῦ Ιδρύματος Νεότητος καί Οἰκογένειας (τηλ. ἐπικοινωνίας 213 018 44 38 καί email [email protected] κα Μαρία Φούρλα).