Διημερίδα «Η Συμβολή της Εκκλησίας στην Επανάσταση του 1821»

Διοργανωτές:
-Ίδρυμα Νεότητος Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
– εκδόσεις Απαρχή

Ημέρες και ώρα που θα πραγματοποιηθεί:
Σάββατο 17 Απριλίου ώρα 11:00 – 13:00
Κυριακή 18 Απριλίου ώρα 11:00 – 13:00

Οι ομιλητές με την σειρά που θα ομιλήσουν, διάρκεια ομιλίας και τα θέματα τα οποία θα αναπτύξουν:

Σάββατο 17 Απριλίου
1ος ομιλητής: π. Μελέτιος Κουρακλής
Θέμα: Η Συμβολή του Κλήρου στον Αγώνα της Επανάστασης του 1821
2ος ομιλητής: κα Μαρούλα Παπαευσταθίου

Θέμα: Η Συμβολή των Εθνικών Ευεργετών στην Προετοιμασία της Ελληνικής Επανάστασης και στην Θεμελίωση του Νεοελληνικού Κράτους.
Στο χρόνο που θα απομείνει θα τεθούν από το κοινό ερωτήσεις σχετικά με τις εισηγήσεις των ομιλητών.

Κυριακή 18 Απριλίου
1ος ομιλητής: Σεβ. Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος
Θέμα: Η Προσφορά της Εκκλησίας κατά την Ελληνική Επανάσταση
2ος ομιλητής: Κων/νος Χολέβας
Θέμα: Οι Κληρικοί ως Δάσκαλοι του Γένους και η Διαφύλαξη της Ελληνορθόδοξης Ταυτότητας
Στο χρόνο που θα απομείνει θα τεθούν από το κοινό ερωτήσεις σχετικά με τις εισηγήσεις των ομιλητών.

Τρόπος Πραγματοποίησης της Διημερίδας
Μέσω της εφαρμογής ΖΟΟΜ, ο σύνδεσμος θα αποσταλεί στο κοινό 3 μέρες πριν την έναρξη της διημερίδας

Τρόπος συμμετοχής και επικοινωνίας:
– Με μήνυμα στο mail που έχει διαμορφωθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες της διημερίδας.
Email: [email protected] – 6977166324

Πιστοποιητικά Παρακολούθησης και Πιστοποιητικά Συμμετοχής Μετά το πέρας της διημερίδας θα παραχωρηθούν στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικά Παρακολούθησης, τα οποία θα φέρουν τη σφραγίδα του Ιδρύματος Νεότητος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών