Διαγωνισμός Ψηφιακής Φωτογραφίας και Video

Με ιδιαίτερη χαρά σάς ενημερώνουμε ότι  το Ίδρυμα Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς  διοργανώνει για 1η χρονιά   Διαγωνισμό Ψηφιακής Φωτογραφίας και Video με θέμα: «Ζω στην ενορία μου. Στιγμές και φιλίες…» ,

Συμμετοχές θα γίνονται δεκτές: Από  15 Οκτωβρίου 2018  έως  4 Μαρτίου 2019

Όροι συμμετοχής στον 1ο Διαγωνισμό Φωτογραφίας και Video και Video

 1. Θέμα του Διαγωνισμού: «Ζω στην ενορία μου. Στιγμές και φιλίες…». Απεικονίζοντας στιγμές και εικόνες από τη ζωή της ενορίας
 2. Διάρκεια Διαγωνισμού: Από 15 Οκτωβρίου 2018 έως 4 Μαρτίου 2019. Μέχρι την ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού θα πρέπει να έχει παραδοθεί ή αποσταλεί και η τελευταία συμμετοχή. Όσες φτάσουν μετά από την ημερομηνία αυτή, δεν θα διαγωνισθούν.
 3. Συμμετέχουν παιδιά και νέοι σε τρείς ηλικιακές κατηγορίες:
 • 1η  κατηγορία: Μαθητές/Μαθήτριες Δημοτικού Σχολείου.
 • 2η  κατηγορία: Μαθητές/Μαθήτριες Γυμνασίου – Λυκείου.
 • 3η  κατηγορία: Φοιτητές/Φοιτήτριες
 1. Βράβευση: Η βράβευση για την απονομή των βραβείων θα γίνει σε ειδική εκδήλωση, η οποία θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη του διαγωνισμού.
 2. Βραβεία – έπαινοι: Για κάθε κατηγορία προβλέπονται τρία βραβεία. Χρηματικό ποσό των 100€ για το πρώτο, 75€ για το δεύτερο και 50€ για το τρίτο . Επίσης, προβλέπεται ειδικός έπαινος με αισθητικά κριτήρια.
 3. Αξιολόγηση: Οι φωτογραφίες και τα video θα αξιολογηθούν από πενταμελή κριτική επιτροπή, η οποία θα ανακοινωθεί μετά το πέρας της υποβολής των φωτογραφιών.
 4. Προδιαγραφές φωτογραφιών: Κάθε φωτογραφία πρέπει να είναι σε μορφή ψηφιακού αρχείου jpg με ανάλυση τουλάχιστον 60 dpi, με ελάχιστο μέγεθος αρχείου 2 MB και μέγιστο τα 10 MB. Το όνομα του αρχείου θα πρέπει να αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία με λατινικούς χαρακτήρες: το όνομα του φωτογράφου, μία κάτω παύλα, την ενορία και τον αριθμό της φωτογραφίας (π.χ. GiorgosPapadopoulos_AgiosEleftheriosAcharnon3.jpg). Κάθε πρόσωπο μπορεί να αποστείλει μέχρι τρεις φωτογραφίες.

Φωτογραφίες που είναι αλλοιωμένες (με Adobe Photoshop ή άλλο λογισμικό), καθώς και φωτογραφίες στις οποίες κατά τη φωτογράφηση χρησιμοποιήθηκαν φίλτρα αλλοίωσης της εικόνας, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Προδιαγραφές video: Τα videos  θα πρέπει να έχουν διάρκεια 2-10 λεπτά μαζί με τους τίτλους αρχής και τέλους και να είναι σε μορφή mp4,  flv, mov. Η ονομασία των αρχείων θα πρέπει να είναι ανάλογη με εκείνη των φωτογραφιών.

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων απαγορεύεται η απεικόνιση προσώπων από κοντά και κυρίως παιδιών στις φωτογραφίες και τα videos, εκτός αν υπάρχει εγγράφως η συναίνεση του προσώπου που απεικονίζεται ή του κηδεμόνα του, σε περίπτωση ανηλίκου.

 1. Οι συμμετοχές θα πρέπει να είναι πρωτότυπη δουλειά των συμμετεχόντων, να συνοδεύονται με τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατέρα, την ηλικία, την ταχυδρομική διεύθυνση και το τηλέφωνο (σταθερό & το κινητό του ενός γονέα). Ανώνυμα έργα ή έργα διαφορετικών προδιαγραφών δεν μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό.
 2. Ορίζεται ως ελάχιστος αριθμός συμμετοχών στα 10 έργα ανά κατηγορία. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος σε συνάρτηση με την/τις κατηγορία/ες που δεν συγκέντρωσε/αν τον απαιτούμενο αριθμό συμμετοχών.
 3. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παραχωρούν στο Ίδρυμα Νεότητος και Οικογένειας , με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, το δικαίωμα να δημοσιεύσει τις συμμετοχές σε ειδικό λεύκωμα που πρόκειται να εκδοθεί στο μέλλον, σε ειδικές εκδόσεις, στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογενείας, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών καθώς και σε ψηφιακές παρουσιάσεις, να τα εκθέσει σε ειδικό χώρο και να εκτυπώσει τις φωτογραφίες, με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται πάντοτε το όνομα του δημιουργού.
 4. Στο διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετάσχουν επαγγελματίες.
 5. Γίνονται δεκτές και ομαδικές συμμετοχές (π.χ. μιας τάξης, μιας κατηχητικής συντροφιάς ή μιας ομάδας παιδιών). Για κάθε ομαδική συμμετοχή θα δοθεί όμως ένα βραβείο.

Για διευκρινίσεις και περαιτέρω συνεργασία μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Γαβριήλ Κακάρογλου στο τηλέφωνο 213 0184436 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].