Για τις κατηχητικές συντροφιές…

Σεβαστοί καί ἀγαπητοί Πατέρες,

Ἐκλεκτοί Συνεργάτες μας Κατηχητές και Κατηχήτριες,

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά!

Μετά τό «ἄνοιγμα» τῶν Δημοτικῶν σχολείων, δικαιολογημένα ὑπῆρξε ἡ ἀπορία στή σκέψη τῶν περισσοτέρων μας τί θά πρέπει νά γίνει μέ τή λειτουργία τῶν ἐνοριακῶν κατηχητικῶν συνάξεων, πού ἀπευθύνονται στά παιδιά αὐτῆς τῆς ἡλικίας.

Μέ ἰδιαίτερη προσοχή καί ἐνδιαφέρον ἀκούσαμε καί μελετήσαμε διάφορες ὠφέλιμες ἀπόψεις. Ἐκεῖνο πού προκρίνουμε, μέ τήν εὐχή καί εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Ἱερωνύμου Β΄, εἶναι πρός τό παρόν νά συνεχίσουμε ἐναλλακτικούς τρόπους κατήχησης καί ἐπικοινωνίας μέ τά παιδιά (κυρίως φυσικά μέσῳ διαδικτυακῶν συναντήσεων) καί νά τηρήσουμε μία στάση ἀναμονῆς κατά τήν παρούσα φάση ἐξέλιξης τοῦ φαινομένου τῆς πανδημίας, ἕως ὅτου εἴμαστε σέ ἀσφαλέστερη θέση νά προχωρήσουμε στήν ἐπανέναρξη τῶν διά ζώσης κατηχητικῶν συνάξεων στίς ἐνορίες μας.

Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι τά κεντρικά γραφεῖα τοῦ Ἱδρύματος Νεότητος καί Οἰκογένειας λειτουργοῦν καθημερινῶς καί εἴμαστε στή διάθεσή σας (κυρίως τηλεφωνικῶς) γιά ὁποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία καί γιά ὅποια συνεργασία ἀφορᾶ στήν ποιμαντική τῆς νεότητας καί τῆς οἰκογένειας ὑπό τίς παροῦσες συνθῆκες.