Αγιασμός έναρξης της Α΄ κατασκηνωτικής περιόδου

Τελέσθηκε την Τετάρτη 24 Ιουνίου για το ξεκίνημα της Α΄ κατασκηνωτικής περιόδου για αγόρια Δ΄, Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού. Περισσότερα από 135 παιδιά και Στελέχη συμμετέχουν σε αυτήν, που έχει ως κεντρικό θέμα “Ένα με τον Χριστό” και Υπεύθυνο τον π. Νεκτάριο Στογιάννη.