Άρχισε και η Γ΄ κατασκηνωτική περίοδος

Για αγόρια Γυμνασίου και Λυκείου. 12  ΙΟΥΛΙΟΥ  –  23  ΙΟΥΛΙΟΥ   2014

Γενικό σύνθημα: Ουρανού γυρευτές!

Αρχηγός : π. Παύλος Μαρκαντώνης

Υπαρχηγός : Δημήτριος Κλάδος

 

Α΄ Ομάδα

Ονομασία:  Φωτοδότες

Προστάτης  Άγιος:  Άγιος Νεκτάριος

Ομαδάρχης : κ. Αθανάσιος Χατζής

 

Β΄ Ομάδα

Ονομασία:  Συνοδοιπόροι

Προστάτης  Άγιος:  Άγιος Νικόλαος

Ομαδάρχης : κ. Εμμανουήλ Χατζηγεωργίου

 

Γ΄ Ομάδα

Ονομασία : Νικηφόροι

Προστάτης Άγιος :   Άγιος Νικηφόρος ( ο λεπρός)

Ομαδάρχης :κ. Ιωάννης Γάλλος

 

Δ΄ Ομάδα

Ονομασία:  Τροπαιοφόροι

Προστάτης  Άγιος:  Άγιος Γεώργιος

Ομαδάρχης : κ. Παναγιώτης Χριστινάκης

Βοηθός Ομαδάρχη : κ. Δημήτριος Κρυφός

 

Ε΄ Ομάδα

Ονομασία:  Ελπιδοφόροι

Προστάτης  Άγιος:  Άγιος Δημήτριος

Ομαδάρχης : κ. Ευάγγελος Βάλβης

Βοηθός Ομαδάρχη : κ. Ευάγγελος Κωλέτσης

 

ΣΤ΄ Ομάδα

Ονομασία:  Ισχυροί

Προστάτης  Άγιος:  Άγιος Ευγένιος Ροντιόνοφ

Ομαδάρχης : κ. Ιωάννης Τσιρογιάννης

 

Ζ΄ Ομάδα

Ονομασία:  Σταθεροί

Προστάτης  Άγιος:  Άγιος Πορφύριος

Ομαδάρχης : κ. Αλέξιος Ηλιόπουλος

Βοηθός Ομαδάρχη : κ. Σταύρος Στεργιάτος

 

Η΄ Ομάδα

Ονομασία:  Ακτινοβόλοι

Προστάτης  Άγιος:  Άγιος Κωνσταντίνος

Ομαδάρχης : κ. Μιχαήλ Λάττας

Βοηθός Ομαδάρχη : κ. Ιωάννης Αντώνης

 

Θ’ Ομάδα

Ονομασία:  Ουρανοδρόμοι

Προστάτης  Άγιος:  Άγιος Λουκάς (ο ιατρός)

Ομαδάρχης : κ. Ιωάννης Φακάζης

Βοηθός Ομαδάρχη : κ. Γεώργιος Καρράς

 

Ι΄ Ομάδα   (Αρχηγείο και Στελέχη)

Ονομασία :  Αδελφωμένοι

Προστάτης Άγιος :  Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος

 

Επιτελείο:

Ηλίας Μαρκαντώνης –  Νεκτάριος Αθανασούλας – Στυλιανός Στάσης –  Γιώργος Κλάδος – Θανάσης Καλλιγέρης