«Άξιζε να υπάρξουμε για να συναντηθούμε» : διαγωνισμός δημιουργίας

pinakasἝνα ἀπό τά βασικά θέματα πού ἀπασχολοῦν ἔντονα τά παιδιά μας στη σύγχρονη ἐποχή εἶναι ἡ βία. Σέ καθημερινή βάση γίνονται μάρτυρες, ἄν ὄχι θύματα τὰ ἴδια, οἰκογενειακῆς, σχολικῆς, ἀκόμη καὶ ἠλεκτρονικῆς βίας χωρίς, τις περισσότερες φορές, νά μποροῦν νά ἀντιδράσουν. Θέλοντας, λοιπόν, νά δώσουμε βῆμα στά παιδιά, νά μᾶς μιλήσουν γιά τή βία, ἀποφασίσαμε να ἀφιερώσουμε σε αὐτήν τὸν φετινό καλλιτεχνικό διαγωνισμό.

Ὅπως δείχνουν ὅλες οἱ ἐπιστημονικές ἔρευνες, τὸ πρῶτο μέλημά μας ὀφείλει νά εἶναι ἡ παροχή δυνατότητας στά παιδιά καί τούς νέους νά μιλήσουν, νά ποῦν τὸ πρόβλημα, νά καταθέσουν τίς σκέψεις καὶ τίς προτάσεις τους.

Ὁ καλλιτεχνικός διαγωνισμός θά ἔχει, αὐτή τή χρονιά, τίτλο τὸ στίχο ἀπό την «Ἐαρινή Συμφωνία» τοῦ Γιάννη Ρίτσου «Ἄξιζε νά ὑπάρξουμε γιά να συναντηθοῦμε» καὶ ἀντικείμενό του τήν ὑπέρβαση τῆς βίας, μέ ἔμφαση στην ἐνδοσχολική καὶ τήν ἀνάγκη γιά συνύπαρξη καὶ συνεργασία. Σέ αὐτόν μποροῦν να συμμετέχουν τά παιδιά ὅλων τῶν κατηχητικῶν βαθμίδων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν μέ ἔργα ὁμαδικά ἤ ἀτομικά σέ κάποια ἀπό τίς παρακάτω κατηγορίες:

  • Κείμενο
  • Ποίημα
  • Τραγούδι
  • Ἀφίσα (μέγεθος μέχρι Α3)
  • Ζωγραφική (μέγεθος μέχρι Α3)
  • Κολλάζ (μέγεθος μέχρι Α3)
  • Βίντεο ( διάρκεια ἕως 2 λεπτά)

Τά ἔργα πού θα παραχθοῦν θά παρουσιασθοῦν σέ εἰδική ἐκδήλωση τοῦ Γραφείου Νεότητος, θά χρησιμοποιηθοῦν σέ ἐπίσημη ἐκστρατεία ἐνημέρωσης ἐνάντια στή βία καὶ πρέπει νά παραδοθοῦν στὸ Γραφεῖο Νεότητος μέχρι τίς 29 Φεβρουαρίου 2016.

Θά βραβευθοῦν τά τρία πρῶτα ἔργα ἀπό κάθε κατηγορία, ἐνώ γιά τά ἀκριβῆ βραβεία θά ἐνημερωθεῖτε ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ.

Γιά διευκρινίσεις καὶ περαιτέρω συνεργασία μπορεῖτε νά ἀπευθύνεστε στὸν κ. Γαβριήλ Κακάρογλου (τηλ. 213 0184436).

Πιστεύουμε ὅτι εἶναι μία ὡραία εὐκαιρία καὶ  γιά τά παιδιά νά ἀναπτύξουν τίς ἀπόψεις τους, ἀλλά καὶ γιά ἐμᾶς νά ἀκούσουμε ὅσα ἔχουν νά μᾶς ποῦν.

 

tumblr_mwbco7MA941s9xr9do1_500