Pages Navigation Menu

Κέντρο Πρόληψης

Λίγα λόγια για την πρόληψη…

Η πρόληψη είναι εκτεταμένη έννοια, είναι φιλοσοφία, λαχτάρα για ζωή, γνήσια αγάπη για τον άνθρωπο, είναι προστασία και θωράκιση.

Πρόληψη είναι η προσπάθεια εντοπισμού και στη συνέχεια καταπολέμησης και εξάλειψης όλων εκείνων των αιτιών που συμβάλλουν στη γένεση του προβλήματος των ναρκωτικών.

Η πρόληψη δεν είναι μια απλή διαδικασία ενημέρωσης, αλλά επεμβαίνει στις αιτίες του προβλήματος προκειμένου να προλάβει τη χρήση. Λέγοντας πρόληψη εννοούμε μια διαδικασία ψυχοκοινωνικής εξέλιξης των ατόμων που στοχεύει στην ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και στην υιοθέτηση θετικών στάσεων ζωής.

Βασικός στόχος της πρόληψης είναι η διαμόρφωση μιας συγκροτημένης, θετικής, υπεύθυνης και ώριμης προσωπικότητας του νέου ανθρώπου, που θα έχει τη δύναμη, ο ίδιος να πει όχι στο σταυροδρόμι των ναρκωτικών, ένα όχι θαρρετό προς κάθε απειλή της ζωής και που δεν θα περιμένει όλες τις λύσεις από την εξωτερική «μαγεία» αλλά θα στραφεί στον εαυτό του για να τις βρει.

Η πρόληψη είναι υπόθεση καθολική και μας αφορά όλους, όλους όσους εμπλέκονται στη διαδικασία ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης των παιδιών.

Δομή και πλαίσιο λειτουργίας

Το Κέντρο Πρόληψης του Ιδρύματος «ΔΙΑΚΟΝΙΑ» ιδρύθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος κατά τη Συνεδρία της 8ης Φεβρουαρίου 2002 και έκτοτε λειτουργεί ως απαρχή των δράσεων του «ΔΙΑΚΟΝΙΑ» το οποίο, σύμφωνα με το καταστατικό του, προβλέπεται να εφαρμόσει δράσεις και προγράμματα και στους τρεις τομείς της ουσιοεξάρτησης, δηλαδή στην Πρόληψη, στη Θεραπεία και στην Αποκατάσταση.

Το Κέντρο Πρόληψης του Ιδρύματος «ΔΙΑΚΟΝΙΑ» δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στον τομέα της πρωτογενούς πρόληψης με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα προαγωγής της σωματικής και ψυχικής υγείας καθώς και σε θέματα χρήσης και εξάρτησης, τη δημιουργία πυρήνων πρόληψης, την προώθηση υγιών τρόπων και στάσεων ζωής και την εκπαίδευση ομάδων πληθυσμού σε θέματα πρόληψης.

Έχοντας αυτή τη φιλοσοφία, το Κέντρο απευθύνεται σε υγιείς ομάδες που δεν εμπλέκονται με τη χρήση και οργανώνει προγράμματα για γονείς, νέους, κατηχητές και ιερείς που έχουν ως στόχο την καλλιέργεια προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι δεξιότητες αυτές λειτουργούν ως προστατευτικοί παράγοντες στην εκδήλωση επιβλαβών συμπεριφορών όπως είναι και η χρήση ουσιών.

Στον τομέα της δευτερογενούς πρόληψης τα στελέχη στηρίζουν και παραπέμπουν στις κατάλληλες θεραπευτικές δομές τους χρήστες που απευθύνονται στο Κέντρο καθώς και τις οικογένειές τους.

Το προσωπικό του Κέντρου προέρχεται από το χώρο των επαγγελμάτων ψυχικής υγείας και κοινωνικών επιστημών και έχει λάβει επιπλέον ειδική εκπαίδευση σε θέματα ουσιοεξάρτησης από το ΚΕ.Θ.Ε.Α.
Όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου παρέχονται δωρεάν.

 

Δραστηριότητες

Προγράμματα πρόληψης για ΓΟΝΕΙΣ

parents2Το Κέντρο Πρόληψης, στα πλαίσια των δράσεων που έχει αναπτύξει στον τομέα της πρόληψης των εξαρτήσεων, υλοποιεί σεμινάρια και εργαστήρια που απευθύνονται σε γονείς με κύριο θέμα «Οικογένεια, πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας». Σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους γονείς σε ζητήματα που αφορούν στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, να τους στηρίξει στο δύσκολο έργο της ανατροφής των παιδιών τους αλλά και να τους εκπαιδεύσει σε βασικές στρατηγικές πρόληψης ώστε να αποτελέσουν οι ίδιοι φορείς πρόληψης για τα παιδιά τους.
Θεματικοί άξονες των προγραμμάτων:

Θεματικοί άξονες των προγραμμάτων:

 • «Οι γονείς συνεργάτες στην πρόληψη»
 • «Εξαρτήσεις»
 • «Πρόληψη στην οικογένεια»
 •  «Όρια και κανόνες στο παιδί καθώς μεγαλώνει»
 •  «Η σημασία της επικοινωνίας στην οικογένεια»
 • «Η σημασία της έκφρασης των συναισθημάτων για την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού»
 •  «Η εκπαίδευση του παιδιού στην προστασία και τη διατήρηση της ασφάλειάς του»
 •  «Κακοποίηση του παιδιού»
 •  «Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του παιδιού»
 •  «Ζευγάρι… ένας δυναμικός δεσμός»
 • «Μιλώντας για την εφηβεία…»

Στα προγράμματα πρόληψης που απευθύνονται σε γονείς περιλαμβάνονται και οι ομιλίες που πραγματοποιούνται στις ενοριακές Σχολές Γονέων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Στόχος των ομιλιών αυτών είναι η προαγωγή της πρόληψης και της ψυχικής υγείας στην οικογένεια καθώς η οικογένεια αποτελεί την πρώτη φυσική μικροκοινωνία του ανθρώπου, μέσα στην οποία συντελείται η καλλιέργεια της κοινωνικής, πολιτικής, ηθικής συνείδησης των παιδιών, η γνωστική και συναισθηματική τους ανάπτυξη, η διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους και η μετάβασή τους στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Έτσι, στις ομιλίες αυτές αναπτύσσονται θέματα που ενδιαφέρουν άμεσα τους γονείς και αφορούν βεβαίως τόσο σε θέματα χρήσης και εξάρτησης όσο και σε θέματα πρόληψης, διαπαιδαγώγησης των παιδιών και οικογενειακών σχέσεων.

Προγράμματα πρόληψης για ΚΑΤΗΧΗΤΕΣ και ΝΕΟΥΣ

Το Κέντρο Πρόληψης στα πλαίσια των δράσεων που έχει αναπτύξει στον τομέα της πρωτογενούς πρόληψης έχει σχεδιάσει και εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε νέους και κατηχητές. Τα άτομα αυτά, ανήκουν στην ομάδα των «σημαντικών άλλων» για τα παιδιά, αποτελούν πρότυπα και μέσω της κατήχησης μπορούν να συμβάλλουν θετικά στην ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη. Τα προγράμματα αυτά άλλοτε έχουν βραχύχρονο ενημερωτικό χαρακτήρα και άλλοτε εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Τα βραχύχρονα προγράμματα αφορούν κυρίως ομιλίες και ενημερωτικές συναντήσεις σε φοιτητικές συνάξεις και συναντήσεις νέων γύρω από το πρόβλημα της χρήσης, την έκταση, την αιτιολογία, την αντιμετώπιση αλλά και την πρόληψη του προβλήματος αυτού.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια που έχουν σχεδιαστεί για τους κατηχητές στοχεύουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους γύρω από το ευαίσθητο αυτό θέμα της εξάρτησης αλλά και στην προώθηση της πρόληψης μέσα στην κατηχητική ομάδα, ενισχύοντας παράλληλα το ρόλο τους ως κατηχητές. Πρόκειται βασικά για προγράμματα βιωματικού χαρακτήρα, όπου ζητείται η ενεργητική συμμετοχή των μελών με την ανταλλαγή απόψεων, σκέψεων, συναισθημάτων, προβληματισμών και εμπειριών, με τη συμμετοχή σε ασκήσεις και τη δουλειά σε ομάδες.

Θεματικοί άξονες των προγραμμάτων:

 • «Οι κατηχητές συνεργάτες στην πρόληψη»
 •  «Εξαρτήσεις»
 •  «Εισαγωγή στην έννοια της πρόληψης»
 •  «Ανάγκες παιδιών – Το κατηχητικό ως χώρος πρόληψης»
 • «Δυναμική της ομάδας και η διατήρηση της μοναδικότητας μέσα στην ομάδα»
 • «Η σημασία της επικοινωνίας – ενεργητική ακρόαση»
 •  «Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του παιδιού»
 • «Εντοπίζοντας τα παιδιά που έχουν ανάγκη»
 •  «Δράσεις πρόληψης» Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων πρόληψης

Προγράμματα πρόληψης για ΙΕΡΕΙΣ

Τα προγράμματα πρόληψης που απευθύνονται σε ιερείς περιλαμβάνουν ενημέρωση γύρω από τις εξαρτήσεις, τις εξαρτησιογόνες ουσίες, την αιτιολογία της χρήσης ουσιών, την έκταση του προβλήματος, τις προσεγγίσεις, τη μεθοδολογία και τους τρόπους προαγωγής της πρόληψης καθώς και τον τρόπο χειρισμού των εξαρτημένων ατόμων που προσεγγίζουν τις ενορίες και τις δυνατότητες παραπομπής τους.

*Οι εικόνες είναι ζωγραφιές γονέων που συμμετείχαν στα σεμινάρια του Κέντρου Πρόληψης

Αγία γραφή