Εις την μνήμη του Αγ. Λουκά του Ιατρού (1)

Ευφραίνου Εν Κυρίω… (Ιδιόμελον Λιτής Ακολουθίας Αγ. Λουκά Ιατρού), ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ «ΤΡΟΠΟΣ», 2012

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ