Pages Navigation Menu

Ποιοί είμαστε

logoΤο Εκκλησιαστικό  Ίδρυμα Νεότητος και Οικογένειας έχει ως γενικό σκοπό να παρέχει πληρέστερα και αρτιότερα οργανωμένες ευκαιρίες για την αναγέννηση της ενοριακής ζωής στο χώρο της νεολαίας και της οικογένειας, μέσα στην περιοχή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, να εμπνέει και προωθεί τη δημιουργική συμβολή των νέων στην εκκλησιαστική ζωή – ευαγγελισμός του λόγου του Θεού, λειτουργική και μυστηριακή ζωή, κοινοτικός βίος – και να συμβάλλει σε αντίστοιχες κοινές προσπάθειες με νεολαίες και οργανώσεις άλλων  Ιερών Μητροπόλεων και με διορθόδοξες νεανικές κινήσεις.

Το συσταθέν από το 1987 Ίδρυμα Νεότητος τροποποιήθηκε ως προς την επωνυμία του, τη διοικητική του διάρθρωση και οργάνωση και λειτουργεί με νέο Κανονισμό, ο οποίος -κατόπιν προτάσεως του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β΄- εγκρίθηκε από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος (430/295/9.2.2016) και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (527/2.3.2016).

Στο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών εντάσσονται και:  1.  Το Γραφείο Νεότητος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, 2. Το Ίδρυμα Ψυχο-κοινωνικής Αγωγής και Στήριξης «Διακονία», 3. Η Διεύθυνση Ποιμαντικής Γάμου και Οικογένειας, 4. Το Ανοιχτό Συμβούλιο Νέων (Α.Συ.Ν.), 5. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής και Ευαισθητοποίησης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και 6. Η Υπηρεσία Γυναικείων Θεμάτων.

Κύριοι στόχοι:

 1.  Η διαφύλαξη των πολιτιστικών, ιστορικών και παραδοσιακών θεσμών και εθίμων της ελληνικής κοινωνίας και η μετάδοσή τους στη νέα γενιά.
 2.  Η προσπάθεια ανάληψης συνεργασίας με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, συνεταιρισμούς, αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και λοιπά εκκλησιαστικά και πνευματικά Ιδρύματα και φορείς πολιτισμού για την από κοινού υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων.
 3.  Η επιστημονική εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και η επιμόρφωση των κληρικών, λαϊκών εμψυχωτών & στελεχών του νεανικού και ποιμαντικού έργου των ενοριών  της  Ιεράς Αρχιεπισκοπής  Αθηνών.
 4.  Η οργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων, σχετιζόμενα με τις επιστήμες της θεολογίας, παιδαγωγικής, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, ιστορικών σπουδών κ.ά.
 5.  Η έκδοση μέσων ενημερώσεως για νέους (εφημερίδες, περιοδικά, έντυπα κ.ά.), η υλοποίηση και ενημέρωση διαδικτυακού τόπου, καθώς και η υποστήριξη ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών  που αφορούν στους νέους και στην οικογένεια.
 6.  Η έκδοση εντύπων, βιβλίων, λευκωμάτων, ψηφιακών δίσκων και πάσης φύσεως πνευματικών έργων.
 7.  Η σύσταση και λειτουργία κέντρων εκπαίδευσης εκκλησιαστικών τεχνών και διαφόρων ειδικοτήτων, στα πνευματικά κέντρα των ενοριών ή και από το Ίδρυμα Νεότητος και Οικογένειας μεμονωμένα.
 8.  Η κοινωνική και οικονομική συμπαράσταση των λιγότερο ευνοημένων κοινωνικών ομάδων νέων και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των οικογενειών τους, διά της παροχής κάθε ηθικής και υλικής βοήθειας για συμπαράσταση και αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων, ειδικότερα νέων εξηρτημένων κάθε μορφής, αλλά και η προσπάθεια πρόληψης φαινομένων εξαρτήσεως.
 9.  Η προώθηση της ενεργού συμμετοχής των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων νέων στα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά δρώμενα της ελληνικής κοινωνίας.
 10.  Η με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου και του επιπέδου διαβίωσης των λιγότερο ευνοημένων ομάδων των νέων και των οικογενειών τους.
 11.  Η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της Ελληνικής και της παγκόσμιας κοινής γνώμης για τα δικαιώματα των νέων, με την παραγωγή επικοινωνιακού και εποπτικού υλικού καθώς και οργάνωσης συνεδρίων, ημερίδων και ομιλιών.
 12.  Η επιδίωξη υλοποίησης προγραμμάτων στους τομείς της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των παιδιών και των νέων, της κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας της σύγχρονης οικογένειας, της εκπαίδευσης, κατάρτισης και ισότητας ανδρών και γυναικών.
 13.  Η ενίσχυση και κατάρτιση προγραμμάτων για την προστασία και την προβολή του περιβάλλοντος.
 14.  Η μελέτη και εκπόνηση προγραμμάτων και δράσεων, είτε μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, είτε μέσω άλλων αρμοδίων αρχών  και φορέων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 15.  Η οργάνωση, δημιουργία και στελέχωση χώρων με σκοπό τη χρήση τους ως κατασκηνώσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 16.  Η σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δημιουργία χώρων φιλοξενίας, στέγασης και σίτισης νέων ατόμων, που αποδεδειγμένα χρήζουν βοηθείας.

 

ΤΟΜΕΙΣ

Κατηχήσεως – Επιμορφώσεως  Στελεχών

Ο τομέας Κατήχησης έχει ως κύριο σκοπό την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των Κατηχητών, που διακονούν στις ενορίες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, και εποπτεύει τον σχεδιασμό ειδικών μαθημάτων και προγραμμάτων εκκλησιαστικής αγωγής.

Για την επίτευξη της στοχοθεσίας του διοργανώνει σεμινάρια και ημερίδες Κατήχησης, συμμετέχει δια εκπροσώπων στο Πανελλήνιο Συνοδικό Συνέδριο Κατήχησης, καταρτίζει το ετήσιο θεματολόγιο κατηχητικών μαθημάτων, προτείνει αξιόλογο και αξιόπιστο κατηχητικό υλικό, αποστέλλει ηλεκτρονικά ενημερωτικό υλικό καθώς και σχέδια κατηχητικών μαθημάτων για όλες τις βαθμίδες Κατήχησης σε εβδομαδιαία βάση, παρέχει λατρευτικές ευκαιρίες συνάντησης με Κατηχητές άλλων ενοριών και διοργανώνει την ετήσια κοινή εορτή λήξης των Κατηχητικών ενοριακών συντροφιών.

Ενοριακών συνάξεων για φοιτητές, επιστήμονες και γονείς

Μέλημα του Γραφείου Νεότητος είναι ο συντονισμός –σε ενοριακό επίπεδο- συνάξεων για νέους, επιστήμονες και γονείς οι οποίες πραγματεύονται σύγχρονα θέματα υπό το πρίσμα της πατερικής διδασκαλίας και της Αγίας Γραφής.

Νεανικών προγραμμάτων  – Πολιτιστικών δράσεων

Περιλαμβάνουν  συνάξεις νέων, φοιτητικές κατασκηνώσεις, συμμετοχές σε διορθόδοξα και διαχριστιανικά προγράμματα, συνεργασίες με άλλους φορείς που ασχολούνται με τους νέους. Σκοπός τους είναι η αλληλογνωριμία και η επικοινωνία μεταξύ των νέων, η ανάπτυξη κοινών δράσεων και  η ευαισθητοποίηση της Ποιμαίνουσας Εκκλησίας πάνω στα προβλήματα που τους απασχολούν.

Τα πολιτιστικά προγράμματα περιλαμβάνουν διενοριακούς καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς, εκθέσεις αγιογραφίας και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις. Στόχος είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών με θέματα που άπτονται του περιεχομένου της κατήχησης, η ανάπτυξη ευγενούς άμιλλας μεταξύ των ενοριών και η ανάδειξη, γενικώς, του ενοριακού έργου

Aθλητικών δραστηριοτήτων

Με τις οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες το Γραφείο Νεότητος προσπαθεί να προωθήσει τη ψυχαγωγία και την άθληση των παιδιών που συμμετέχουν σε αυτές δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη της ευγενούς άμιλλας, της επικοινωνίας και της αλληλογνωριμίας.

Νεανικών – παιδικών κατασκηνώσεων

Με την ευλογία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας κ.κ. Ιερωνύμου Β΄και σε συνεργασία με το Κέντρο Παιδείας, Πολιτισμού και Εθελοντισμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «Η Αγία Φιλοθέη», το Γραφείο Νεότητος προετοιμάζει και πραγματοποιεί τις μαθητικές κατασκηνωτικές περιόδους αγοριών – κοριτσιών Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου, στις Κατασκηνώσεις της Ι. Αρχιεπισκοπής στον Αυλώνα, καθώς και κατασκηνωτικά προγράμματα για τα παιδιά του Αγίου Βήματος, για νέα ζευγάρια και οικογένειες κλπ.

Κοινωνικής στήριξης

Στις δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που βιώνουν οι νέοι μας το Γραφείο Νεότητος στέκεται αρωγός ενισχύοντας τους με δράσεις κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα, παροχής υποτροφιών και οικονομικών βοηθημάτων σε φοιτητές, επισκέψεων σε ιδρύματα, νοσοκομεία, φυλακές νέων, αστέγους κλπ. Κύριοι σκοποί μας αφ΄ ενός είναι η ανακούφιση των νέων που ζουν σε ασθενείς συνθήκες, αφ΄ ετέρου δε να τους υπενθυμίσουμε ότι η πορεία τους στη ζωή και στα όνειρά τους γίνεται ευκολότερη με ελπίδα και αισιοδοξία. Σε αυτή τους την προσπάθεια επιθυμούμε να βρισκόμαστε δίπλα τους συνοδοιπόροι.

Παιδικής – Νεανικής Συμφωνικής Ορχήστρας

Η Παιδική – Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα απαρτίζεται από παιδιά και νέους, σπουδαστές μουσικής, ηλικίας 7-22 ετών, με κύριο στόχο τη διατήρηση του πολιτισμού μας και την ενασχόληση πολλών νέων σε μια ιδιαιτέρως ποιοτική δραστηριότητα. Πραγματοποιεί συναυλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ έχει αποσπάσει διεθνείς διακρίσεις. Λειτουργεί ουσιαστικά ως μουσική ακαδημία της πατρίδας μας

Διαδικτύου

Μέσω  της ιστοσελίδας μας www.neotita.gr προσπαθούμε να ενημερώσουμε τους αναγνώστες μας για εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από το Γραφείο Νεότητος  και από ενορίες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή να τους πληροφορήσουμε και να τους προβληματίσουμε για κοινωνικά θέματα. Επίσης, αναρτώνται πατερικά κείμενα, αφιερώματα στις μεγάλες εορτές, συναξάρια αγίων, θέματα για την οικογένεια, το περιβάλλον, την παιδεία και ενοριακά νέα.

Ποιμαντικής Βιβλιοθήκης

Η Ποιμαντική Βιβλιοθήκη του Γραφείου Νεότητος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών εδράζεται προσωρινά στο Νέο Κόσμο, οδ. Δέσπως Σέχου 37. Η συλλογή της περιλαμβάνει συνολικά περί τους 2.000 τίτλους βιβλίων θεολογικού, κοινωνικού και ιστορικού περιεχομένου, φιλοκαλικούς τόμους, τεύχη θεολογικών περιοδικών, παιδικά βιβλία, κατηχητικά βοηθήματα Ι. Μητροπόλεων, τον ορθόδοξο Συναξαριστή και λειτουργικά βιβλία.

Αποτελεί ένα φιλόδοξο εγχείρημα με βασικό στόχο τη διάθεση του υλικού στους Κατηχητές και τα Στελέχη του νεανικού έργου των ενοριών, προς καταρτισμό και ωφέλεια. Απώτερος στόχος της Ποιμαντικής Βιβλιοθήκης είναι η ηλεκτρονική παρουσίαση του βιβλιογραφικού καταλόγου εκδόσεων και η λειτουργία της ως δανειστικής.

Προγραμμάτων συνεργασίας

Η καλύτερη επίτευξη των στόχων μας επιτάσσει το «άνοιγμα» και τη συνεργασία και με άλλους φορείς με τους οποίους μοιραζόμαστε κοινές αγωνίες και προβληματισμούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε την ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», το Κέντρο Στήριξης Οικογένειας, το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Μοσχάτου «Δημήτρειον», τη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, εκδοτικούς οίκους, το Σύλλογο Κωφών και Βαρηκόων, με το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο Ι.Α.Α., την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, με τη Συνοδική Eπιτροπή Xριστιανικής Αγωγής και Νεότητος, με την Εθελοντική Διακονία Ασθενών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΕΔΑΝΙ), με το Κέντρο Παιδείας, Πολιτισμού, Εθελοντισμού «Η Αγία Φιλοθέη», με τα Εκπαιδευτήρια  «Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ» κ.λπ.

Ψυχο-κοινωνικής αγωγής και στήριξης

Δράσεις με ειδικούς επιστήμονες, κυρίως ψυχολόγους, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ψυχο-κοινωνικών προβλημάτων του ανθρώπου, με βάση τις ορθόδοξες αρχές μας, την ενημέρωση των νέων σχετικά με τις εξαρτήσεις από ουσίες και όχι μόνο, τη διοργάνωση συναντήσεων ευαισθητοποίησης των γονέων και τη διαπροσωπική επικοινωνία με στόχο την αντιμετώπιση και αποκατάσταση εξαρτημένων νέων.

Αγία γραφή