Επιμόρφωση Στελεχών

peace_world_large-300x211ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

 

ΤΜΗΜΑ 1
Αίθουσα Ιδρύματος Ποιμαντικής  Επιμορφώσεως Ι.Α.Α.
16:00 -19:00 & 16:00 – 20.00

ΤΜΗΜΑ 2
Αίθουσα Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ι.Α.Α.
19:00 -22:00 & 18:00 – 22:00

 

1. Έναρξη – Περιεχόμενο και στόχοι  προγράμματος
Εισαγωγή στο Πρόγραμμα
Εισαγωγή και ανάλυση των  εννοιών «ειρήνη», «καταλλαγή» , «δικαιοσύνη» με την βοήθεια  των κειμένων της Αγίας Γραφής

ΔΕΥΤΕΡΑ, 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
ΔΕΥΤΕΡΑ , 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

2. Εισαγωγή και ανάλυση των  εννοιών «ειρήνη», «καταλλαγή» , «δικαιοσύνη» με την βοήθεια  κειμένων από την Πατερική  γραμματεία

ΔΕΥΤΕΡΑ, 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
ΔΕΥΤΕΡΑ , 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

3. Περιγραφή και ανάλυση του  φαινομένου του κοινωνικού  αποκλεισμού
Περιγραφή και ανάλυση του  φαινομένου της βίας (bullying)  και του εκφοβισμού

ΔΕΥΤΕΡΑ , 5 ΜΑΪΟΥ 2014
ΔΕΥΤΕΡΑ , 12 ΜΑΪΟΥ 2014

4. Η εφαρμογή των τεχνολογιών  των πληροφοριών και των  επικοινωνιών στο σχεδιασμό  πολιτιστικών προγραμμάτων και  σεναρίων διδασκαλίας

ΔΕΥΤΕΡΑ, 19 ΜΑΪΟΥ 2014
ΔΕΥΤΕΡΑ, 26 ΜΑΪΟΥ 2014

5. Σύγχρονες τεχνικές διδακτικής  των κειμένων της Πατερικής  Γραμματείας με βάση τις  έννοιες «ειρήνη», «καταλλαγή», «αλληλεγγύη», «δικαιοσύνη»

ΔΕΥΤΕΡΑ , 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΔΕΥΤΕΡΑ , 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

6. Παραδείγματα  σχεδιασμού πολιτιστικών  προγραμμάτων με βάση τις  έννοιες «ειρήνη», «καταλλαγή», «αλληλεγγύη», «δικαιοσύνη»

ΔΕΥΤΕΡΑ, 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΔΕΥΤΕΡΑ, 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

7. Παραδείγματα  σχεδιασμού μαθησιακών  σεναρίων με βάση τις  έννοιες «ειρήνη», «καταλλαγή», «αλληλεγγύη», «δικαιοσύνη»

ΔΕΥΤΕΡΑ , 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΔΕΥΤΕΡΑ , 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

8. Μελέτες περίπτωσης –  επιμορφουμένων
Παρουσίαση των εργασιών των επιμορφουμένων

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014